Announcements

Thông báo Về việc cung cấp mã số BHXH

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo Về việc cung cấp mã số BHXH
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 18 January 2019, 2:40 PM
 

Cho đến thời điểm này, vẫn còn 129 sinh viên (có danh sách đính kèm)chưa cung cấp mã số BHXH để làm thẻ BHYT. Cơ quan Bảo hiểm gia hạn cung cấp mã số BHXH đến hết 17h00 thứ Hai ngày 21/01/2019. Hết thời hạn trên, sinh viên nào không thực hiện sẽ không có thẻ BHYT. Đề nghị các SV chưa cung cấp mã số BHXH thực hiện theo hướng dẫn đính kèm.