Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 12 February 2019, 7:18 AM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019:

Đề nghị các sinh viên đã đăng kí theo như danh sách đính kèm nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019 tại P. TCKT (103 nhà A, gặp cô Hà) từ thứ Ba, ngày 12/02/2019 đến thứ Sáu, ngày 15/02/2019.

Sau thời hạn trên danh sách sẽ đóng và chốt danh sách lớp.

SV đăng kí học các lớp học lại dưới 20 SV tạm thời vào học cùng với các lớp học đi, VPK sẽ gửi danh sách điểm danh chính thức cho GV sau khi đã chốt danh sách nộp tiền học lại.