Announcements

Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 14 February 2019, 7:43 AM
 

Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18):

BM Tin học cơ sở thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 (SV xem tại file đính kèm).

SV nộp đơn phúc tra trước 15h thứ Sáu, ngày 15/02/2019 tại VPK K. CNTT (210C).

Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào thắc mắc về điểm nữa.