Announcements

Thông báo lịch thi lại các môn học lại kì 1, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi lại các môn học lại kì 1, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 19 February 2019, 7:27 AM
 

Thông báo lịch thi lại các môn học lại kì 1, 2018-2019:

1. Môn IPG + HCI: ca 1 sáng thứ Năm, 21/2/2019 (từ 8h15): 704C
2. Môn PPL + ALG: ca 2 sáng thứ Năm, 21/2/2019 (từ 9h15): 806C
3. Môn ISD + CAL: ca 1 sáng thứ Sáu, 22/2/2019 (từ 8h15): 605C
4. Môn SEG: ca 2 sáng thứ Sáu, 22/2/2019 (từ 9h15): 806C

SV nộp tiền thi lại tại phòng thi. SV đến muộn sau khi phát đề 15' không được vào thi.