Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 19 February 2019, 1:38 PM
 

 Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019 (các lớp niên chế):

Đề nghị SV các lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85 nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019 tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà).

Thời hạn: trước 15h chiều thứ Sáu, ngày 22/2/2019.

SV không nộp tiền học lại sẽ không được phép dự thi cuối kì.