Announcements

Thông báo điểm sau phúc tra môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm sau phúc tra môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 February 2019, 8:29 AM
 

[Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT]
Thông báo điểm sau phúc tra môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (xem file đính kèm)