Announcements

Thông báo giải thưởng Hội thảo khoa học sinh viên

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo giải thưởng Hội thảo khoa học sinh viên
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 26 February 2019, 3:31 PM
 

Mời những sinh viên có tên trong danh sách được giải thưởng và được đăng bài kỷ yếu đến văn phòng khoa gặp cô Nguyệt để nhận tiền thưởng và nhuận bút vào các ngày 26/02, 27/02, 28/02/2019 (từ 9h-9h30 và 14h-14h30).

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Tuesday, 26 February 2019, 8:26 AM)

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Tuesday, 26 February 2019, 3:30 PM)