Announcements

Thông báo v/v enroll các lớp học lại các môn học kì 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enroll các lớp học lại các môn học kì 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 26 February 2019, 8:37 AM
 

Đề nghị SV học lại các môn học kì 2, 2018-2019 enroll theo link sau:
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=50
Thời hạn: đến hết thứ Hai, ngày 04/3/2019
Các SV chưa enroll các course học đi cũng enroll cùng đợt này. Quá hạn sẽ không được enroll nữa.