Announcements

Thông báo enroll bổ sung các môn học kì 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo enroll bổ sung các môn học kì 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 March 2019, 8:17 AM
 

Khoa đã mở lại course cho SV enroll các môn học trên FIT. Thời hạn enroll đến hết thứ Tư, 6/3/2019.
Lưu ý: SV học lại PJM enroll vào course của K16.
SV học lại môn NAT enroll vào course CNE của K17.