Announcements

Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 March 2019, 9:23 AM
 

Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 (xem file đính kèm).

Thời hạn nộp hồ sơ về VPK:  trước 16h00, thứ Tư ngày 06/3/2019