Announcements

Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 6 March 2019, 3:32 PM
 


Bộ môn Tin học cơ sở thông báo:
SV các lớp THCS học kì 2, năm học 2018-2019 sẽ học 01 buổi Kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS vào 1 trong các buổi từ ngày 11/3/2019 đến 19/3/2019 tại P. 802C.
Lịch chia lớp học mỗi buổi như sau (mỗi lớp 200 SV):

1. Thứ Hai, ngày 11/3/2019 (17h-19h): nhóm 41, 42, 43, 45, 46
2. Thứ Ba, ngày 12/3/2019 (17h-19h): nhóm 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
3. Thứ Năm, ngày 14/3/2019 (17h-19h): nhóm 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67,
4. Thứ Sáu, ngày 15/3/2019 (17h-19h): nhóm 68, 69, 72, 73, 74
5. Thứ Ba, ngày 19/3/2019 (17h-19h): nhóm 75, 76, 78, 80, 85

SV lớp nào học đúng buổi học của lớp đó theo lịch học được phân công
Danh sách các nhóm xin mời xem tại file đính kèm.