Announcements

Thông báo v/v chuyển buổi học kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chuyển buổi học kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 14 March 2019, 2:43 PM
 
[Bộ môn THCS - Khoa CNTT] 

Thông báo v/v chuyển buổi học kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019: 

SV các nhóm 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67 có lịch học vào hôm nay, thứ Năm, ngày 14/3/2019 (17h-19h) chuyển buổi học kiến thức thông tin sang thứ Hai, ngày 18/3/2019 (17h-19h, P. 802C). 

Các lớp khác vẫn học như lịch đã có: 

1. Thứ Sáu, ngày 15/3/2019 (17h-19h, P. 802C): nhóm 68, 69, 72, 73, 74 

2. Thứ Ba, ngày 19/3/2019 (17h-19h, P. 802C): nhóm 75, 76, 78, 80, 85