Announcements

Thông báo thi lại môn SAD (lớp học đi kì 1, 2018-2019)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi lại môn SAD (lớp học đi kì 1, 2018-2019)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 March 2019, 10:21 AM
 

Thông báo thi lại môn SAD (lớp học đi kì 1, 2018-2019):
Thời gian: 8h-10h sáng thứ Tư, ngày 27/3/2019.
Địa điểm: thông báo cụ thể sau.