Announcements

Thông báo v/v xét chọn SV tham gia khóa học hè tại trường Đại học Meiji (Nhật Bản) năm 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v xét chọn SV tham gia khóa học hè tại trường Đại học Meiji (Nhật Bản) năm 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 26 March 2019, 3:53 PM
 

Thông báo v/v xét chọn SV tham gia khóa học hè tại trường Đại học Meiji (Nhật Bản) năm 2019 (chi tiết xem file đính kèm).