Research & Development

Hội thảo khoa học giáo viên 2019

 
 
Picture of Minh Nguyệt Đinh
Hội thảo khoa học giáo viên 2019
by Minh Nguyệt Đinh - Wednesday, 3 April 2019, 9:30 AM
 

Thông báo

Hội thảo khoa học giáo viên khoa Công nghệ thông tin năm 2019 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 25/01/2019. Các Thầy, Cô và các em sinh viên có thể tìm đọc kỷ yếu đã xuất bản trên thư viện của trường, tủ sách văn phòng khoa hoặc bản mềm được đính kèm trong thông báo này cũng như trên thư viện điện tử.

Trân trọng

Trợ lý khoa học

Đinh Thị Minh Nguyệt