Announcements

Danh sách SV K17, K18 nợ Học phí kỳ 2 năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV K17, K18 nợ Học phí kỳ 2 năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 4 April 2019, 3:38 PM
 

Do thời hạn nộp học phí đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên khóa 2017 và 2018 chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường, đề nghị các sinh viện có tên trong danh sách kèm theo nộp HP đúng quy định
Sinh viên không đóng đủ học phí sẽ không được tham gia đăng ký các môn học cho kỳ tiếp theo và không được tham gia đánh giá kết quả môn học (BỊ CẤM THI TẤT CẢ CÁC MÔN NỢ HỌC PHÍ).
Phòng TCKT sẽ thu bổ sung học phí cho các Sinh viên còn nợ HP trong DS từ ngày 5/4/2019 đến hết ngày 10/04/2019 tại P.106 nhà A.