Announcements

Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 10 April 2019, 7:30 AM
 

Thông báo số 668/TB-ĐHHN ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019. Chi tiết, xem tệp tin đính kèm.