Announcements

Hoi thao 12.4

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Hoi thao 12.4
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 11 April 2019, 4:23 PM
 


Dear all,


Seminar sáng mai 9:30 tại 801C sẽ do Prof. Huân, là GS tại ĐH Middlesex UK giới thiệu tới sinh viên khoa mình, đề nghị các bạn đi học đầy đủ (K16 K17 là bắt buộc và có điểm danh vì đây là 1 buổi học bình thường).

Các bạn nên nghiên cứu qua trước topic ngày mai để lĩnh hội thông tin 1 cách tốt nhất. 

Chủ đề của seminar bao gồm:

1/ 5G and the core enabling technology of multiple antennas.

2/ Data Science: Key recent trends and applications


Ngoctb