Announcements

Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 12 April 2019, 1:23 PM
 

Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019: danh sách và thông báo xin mời xem file đính kèm.