Announcements

Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 23 April 2019, 2:59 PM
 

BM Tin học cơ sở thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85) (xem file đính kèm)

SV nộp đơn phúc tra trước 11h thứ Sáu, ngày 26/4/2019 tại VPK K. CNTT (210C).