Announcements

Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 6 May 2019, 9:33 AM
 

Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85):
Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đăng kí thi lại tại VPK K. CNTT (P. 210C) từ thứ Hai, ngày 06/5/2019 đến trước 15h chiều thứ Tư, ngày 08/5/2019.
Thời gian thi lại: 17h chiều thứ Năm, ngày 09/5/2019
Địa điểm thi: P. 303D1