Announcements

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15

 
 
Picture of Thang Nguyen Xuan
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15
by Thang Nguyen Xuan - Monday, 6 May 2019, 12:49 PM
 

Chào các em sinh viên khóa 2015,

Khoa CNTT thông báo kế hoạch nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15 như sau:

1. Sinh viên làm khóa luận nộp bản mềm luận văn và các sản phẩm khác (tài liệu, phụ lục, phần mềm ...) bằng USB tại Văn phòng khoa (P201C). Thời gian nộp khóa luận: từ ngày 27 - 31/5/2019.

2. Khoa CNTT không tổ chức bảo vệ khóa luận, sinh viên làm khóa luận phải nộp báo cáo tóm tắt nội dung khóa luận và tham gia trình bày (nếu được yêu cầu) tại hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 của khoa tổ chức vào ngày 31/5/2019.

3. Sau khi có điểm khóa luận, sinh viên sửa nội dung khóa luận theo yêu cầu (nếu có) và nộp 3 bản in đóng bìa cứng + 1 CD chứa nội dung khóa luận (bản đã sửa) tại Văn phòng khoa. Thời gian nộp bản in và CD: ngày 03 - 07/06/2019.

Các yêu cầu khác:

- Về định dạng trình bày khóa luận: thực hiện theo quy định trong quy chế đào tạo của trường. Cụ thể: "Khóa luận viết bằng tiếng Anh, độ dài khóa luận tối thiểu 30 trang đánh máy trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman Unicode, cỡ chữ 13, không kể các phần phụ lục".

- Về định dạng trình bày báo cáo nộp cho hội thảo khoa học sinh viên 2019: Các em xem trong thông báo Call for papers của hội thảo (Mục Submission guidelines):

http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2081

- Nội dung báo cáo nộp hội thảo khoa học sinh viên chỉ trong phạm vi 5 - 10 trang theo mẫu của hội thảo.

- Về Deadline nộp báo cáo cho hội thảo khoa học sinh viên 2019: trước ngày 14/5/2019 (dealine chỉ áp dụng cho sinh viên làm khóa luận). Sinh viên nộp báo cáo qua email cho cô Nguyệt - nguyetdtm@hanu.edu.vn.

- Về định dạng bản in khóa luận tốt nghiệp sinh viên sẽ được hướng dẫn sau khi nộp bản mềm tại Văn phòng khoa