Announcements

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện được nhận Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện được nhận Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 9 May 2019, 7:54 AM
 

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện được nhận Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019 (xem file đính kèm).

Khoa tiếp nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên tại VP Khoa từ thứ Năm, ngày 09/5/2019 đến hết ngày 14/9/2019.