Announcements

Thông báo tổ chức thi vét môn GDCT cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6/ 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổ chức thi vét môn GDCT cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6/ 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 21 May 2019, 10:21 AM
 

Theo chủ trương của Nhà trường Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chương trình học và được xét tốt nghiệp.
Khoa GDCT dự định tổ chức thi vét cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6/ 2019 như sau:
- Thời gian thi: 29/5/2019
- Thời gian đăng ký: từ 21/5 - 27/5/2019
- Yêu cầu:
1. Nợ không quá 3 môn/ toàn bộ chương trình học.
2. Sinh viên làm thủ tục tại VP Khoa GDCT, P202 nhà C.