Announcements

Thông báo cập nhật điểm môn SAD K16 và lịch thi lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhật điểm môn SAD K16 và lịch thi lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 22 May 2019, 1:11 PM
 
  • Cập nhật điểm những bài chấm bù (trong file đính kèm)
  • Lịch thi lại: 14h ngày 29/05/2019. Phòng thi sẽ được thông báo sau