Announcements

Thông báo v/v học bù Lec môn HCI K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v học bù Lec môn HCI K16
by Phương Hoàng Việt - Friday, 24 May 2019, 4:41 PM
 

Thông báo v/v DỪNG học bù Lec môn HCI K16

Lec HCI sẽ không có Seminar vào thứ 7.

(Edited by TRINH BAO NGOC - original submission Friday, 24 May 2019, 7:47 AM)