Announcements

Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Friday, 24 May 2019, 8:45 AM
 

Thời gian thi: thứ 7 ngày 25/05/2019

Địa điểm thi: P608C, 612C