Announcements

Thông báo v/v thi môn DSA lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi môn DSA lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 28 May 2019, 7:49 AM
 

Thông báo v/v thi môn DSA lớp học lại

  • Thời gian thi: 14h00 thứ 3 ngày 28/05/2019
  • Địa điểm thi: P.712C