Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn SAD K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn SAD K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 29 May 2019, 8:31 AM
 

Thông báo danh sách thi lại môn SAD K16

  • Địa điểm thi: P708C, 712C
  • Thời gian thi: 14h00 ngày 29/05/2019