Announcements

Thông báo điểm môn thực tập nghề nghiệp K15

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn thực tập nghề nghiệp K15
Bởi Phương Hoàng Việt - Monday, 3 June 2019, 6:49 AM
 

Thông báo điểm môn thực tập nghề nghiệp K15


Nếu có thắc mắc về điểm, sinh viên làm đơn gửi về VPK P210C trước 16h ngày 04/06/2019