Announcements

Thông báo v/v kiểm tra tính chính xác các thông tin của SV TN hệ CQ khóa 2015-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v kiểm tra tính chính xác các thông tin của SV TN hệ CQ khóa 2015-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 3 June 2019, 3:01 PM
 

Căn cứ thông báo của nhà trường, đề nghị các SV K15 TRỰC TIẾP tới VPK (210C) để cung cấp các thông tin cá nhân và sửa các thông tin không chính xác tại biểu mẫu nhà trường đã thống kê. SV được yêu cầu kí xác nhận tính chính xác của các thông tin trong biểu mẫu nhằm đảm bảo thông tin trên bằng TN là chính xác.

Thời gian: 8h-11h sáng thứ Tư (05/6/2019) và 8h-11h sáng thứ Năm (06/6/2019)

Lưu ý: SV KHÔNG KÍ XÁC NHẬN THAY CHO NHAU

Đề nghị toàn bộ SV K15 thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu quá thời hạn xác nhận thông tin thì SV sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.