Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi môn JAV K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn JAV K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 June 2019, 6:57 AM
 
  • Địa điểm thi: 402E và 405E
  • Thời gian thi: thứ 3 ngày 04/06/2019
     - Ca 1 từ 8h00
     - Ca 2 từ 9h35
Danh sách chia ca sinh viên xem ở file đính kèm.