Announcements

Thông báo v/v xét TN đợt tháng 6/2019 đối với SV K14 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v xét TN đợt tháng 6/2019 đối với SV K14 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 5 June 2019, 2:07 PM
 

Căn cứ yêu cầu của nhà trường, đề nghị các sinh viên khóa 2014 trở về trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 nộp các giấy tờ sau cho VPK:
1. Đơn xin xét tốt nghiệp (đánh máy nội dung ngắn gọn, đầy đủ thông tin cá nhân trên giấy A4)
2. Xác nhận dân sự (do địa phương nơi cư trú xác nhận)
Thời hạn: 12/6/2019.