Announcements

Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019) (dành cho SV K17 trở về trước)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019) (dành cho SV K17 trở về trước)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 5 June 2019, 2:45 PM
 

Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019) (dành cho SV K17 trở về trước): thông tin chi tiết xem file đính kèm.