Announcements

Tổng kết điểm khóa 13, 14, 15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Tổng kết điểm khóa 13, 14, 15
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 6 June 2019, 4:02 PM
 

Sinh viên kiểm tra lại điểm ở bảng tổng hợp điểm ở 3 khóa trong đó:

  • Cột nợ là những đầu điểm dưới 5 trong bảng điểm bao gồm cả điểm từng kĩ năng trong điểm IELTS và điểm từ các kỳ học khoa đại cương, điểm thể dục.
  • Bảng điểm tổng kết trên chưa bao gồm điểm thi NLNN đầu ra của sinh viên chính quy

Kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019, điều kiện xét tốt nghiệp của nhà trường áp dụng cho khóa 2013 trở về sau thay đổi như sau:
  • Hoàn thành các môn học chuyên ngành, chính trị, giáo dục quốc phòng và thể chất.
  • Hoàn thành điều kiện tiếng Anh lên học chuyên ngành ( trên 6.0, không kỹ năng nào dưới 5)
  • Đạt chuẩn đầu ra kỳ thi NLNN cho sinh viên chính quy (B2 hoặc hơn)
Sinh viên nếu có sai sót về điểm, gửi email về địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn