Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Monday, 10 June 2019, 8:08 PM
 
Môn IST lớp học lại sẽ thi lại vào sáng thứ 3 ngày 11/06/2019 từ 8h30

Địa điểm thi: P608C