Announcements

Thông báo danh sách thi môn PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 12 June 2019, 2:17 PM
 

Môn PPL lớp học lại sẽ thi vào chiều thứ 5 ngày 13/06/2019 từ 14h00

Phòng thi: 612C