Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi PJM K16+Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi PJM K16+Redo
by Phương Hoàng Việt - Friday, 7 June 2019, 10:56 AM
 
  • Địa điểm thi: 302E , 305E
  • Thời gian thi: thứ 7, ngày 08/06/2019
     - Ca 1: từ 8h-9h30
     - Ca 2: từ 9h35- 11h05
Danh sách chia ca cụ thể sinh viên xem ở file đính kèm