Announcements

Thông báo v/v khảo sát chất lượng giảng dạy môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v khảo sát chất lượng giảng dạy môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019
by Phương Hoàng Việt - Monday, 10 June 2019, 7:22 AM
 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa đề nghị sinh viên khóa 2016, 2017 tham gia khảo sát chất lượng giảng dạy môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Link khảo sát:

http://bit.ly/khaosatSpring2019