Announcements

Thông báo v/v khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2019

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2019
by Phương Hoàng Việt - Monday, 10 June 2019, 7:25 AM
 

Thực hiện Thông báo số 925/TB-ĐHHN ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Nhà trường về việc Khảo sát  sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019 về chất lượng đào  tạo khóa học, Khoa đề nghị sinh viên khóa K15 tham gia khảo sát về chương trình đào tạo theo đường link dưới đây.


Link khảo sát : https://forms.gle/M1rHFMuAwXfqUi5h8


Trân trọng.