Announcements

Thông báo danh sách thi môn PR2 K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn PR2 K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 11 June 2019, 3:12 PM
 
  • Thời gian thi: thứ 4 ngày 12/06/2019, từ 8h30
  • Địa điểm thi: P608C, 612C, 708C
Danh sách chia phòng cụ thể sinh viên xem ở file đính kèm.