Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn PJM K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 13 June 2019, 8:05 AM
 

Thông báo điểm lần 1 môn PJM K16 + Redo

Sinh viên có thắc mắc về điểm thành phần và điểm thi gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn.

Deadline: 16h ngày 14/06/2019