Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn JAV K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 13 June 2019, 9:29 AM
 

Thông báo điểm lần 1 môn JAV K16

Nhận đơn phúc tra đến 16h ngày 14/06/2019.