Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn WEB K16+Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn WEB K16+Redo
by Phương Hoàng Việt - Friday, 14 June 2019, 7:31 AM
 

Thời gian thi: thứ 6, ngày 14/06/2019 từ 13h00

Địa điểm thi: P608C

2 files đính kèm là file điểm update sau phúc tra và danh sách thi lại.