Announcements

Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn PJM K16+Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn PJM K16+Redo
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 16 June 2019, 2:28 PM
 

Thời gian thi: thứ 2, ngày 17/06/2019 từ 13h00

Địa điểm thi: P608C

2 files đính kèm là file điểm update sau phúc tra và danh sách thi lại.