Announcements

Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn JAV K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn JAV K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 19 June 2019, 1:27 PM
 

Thời gian thi: thứ 5, ngày 20/06/2019 từ 13h00

Địa điểm thi: P608C

2 files đính kèm là file điểm update sau phúc tra và danh sách thi lại.