Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo
Bởi Phương Hoàng Việt - Sunday, 16 June 2019, 4:41 PM
 

Thời gian thi: thứ 6 ngày 21/06/2019 từ 14h00

Địa điểm thi: 608C