Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 16 June 2019, 4:41 PM
 

Thời gian thi: thứ 6 ngày 21/06/2019 từ 14h00

Địa điểm thi: 608C