Announcements

Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 June 2019, 8:57 AM
 

Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015:

Đề nghị SV K15 đủ điều kiện xét TN đợt tháng 6/2019 đăng kí tham dự lễ TN do K. CNTT tổ chức vào chiều Chủ nhật, ngày 30/6/2019 với lớp trưởng của lớp mình. Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách (bản mềm, file excel) và gửi theo email: huyenfit@hanu.edu.vn

Thời hạn nộp danh sách: trước 16h chiều thứ Hai, ngày 24/6/2019.

SV sẽ được cấp phục trang cho lễ TN căn cứ theo danh sách tham dự.