Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 9:34 AM
 
  • Thời gian thi: thứ 3, ngày 18/06/2019 từ 14h30
  • Địa điểm thi: 608C